สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ทุกนวัตกรรมที่เราต้องการมีอยู่แล้ว

สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ทุกนวัตกรรมที่เราต้องการมีอยู่แล้ว

“แนวคิดใหม่ๆ สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ที่กล้าหาญซึ่งกำหนดทศวรรษที่ผ่านมาของการเปลี่ยนแปลงทางกีฬาเป็นเรื่องที่ยากขึ้น”เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันได้พูดคุยกับคนที่กล้าหาญพอที่จะแนะนำนวัตกรรมทั้งหมดที่เราต้องการมีอยู่แล้วบนโลกใบนี้ 

เราเพียงแค่ต้องค้นหาและปรับขนาด 

ฉันมีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยและแยกตัวออกจากแนวความคิดดั้งเดิมที่ว่านวัตกรรมมีความหมายเหมือนกันกับ “ใหม่” และขึ้นอยู่กับสิ่งที่ยังไม่เคยคิดมาก่อน ฉันควรชี้แจงตอนนี้ – นี่ไม่ได้บอกว่าแบรนด์นวัตกรรม Intergalactic Space Travel ถูกค้นพบแล้วบนโลกใบนี้ แต่แนะนำว่าปัญหาระดับโลกที่ฝ่ายเหนือมุ่งหวังที่จะสนับสนุนภาคใต้นั้นมีวิธีแก้ปัญหาทางใต้ในท้องถิ่นที่ไม่ได้รับ โอกาสจากนั้นฉันก็ตั้งคำถามต่อว่า “กีฬาเพื่อการพัฒนาเป็นภาคส่วนสำหรับตัวมันเองหรือจริง ๆ แล้วมันเป็นขบวนการหรือชุมชนภายในภาคการพัฒนาที่กว้างขึ้นหรือไม่ความคิดทั้งสองอาจดูเหมือนไม่เกี่ยวโยงกัน แต่ฉันขอเถียงกลับกัน เมื่อปี 2546 ที่กีฬาเป็นเครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงได้รับแรงผลักดันแรก และที่นี่ 15 ปีต่อมาเราได้แกะสลักชุมชนของเราเองและระบุตนเองว่าเป็นภาคส่วนแบบสแตนด์อโลน อย่างไรก็ตาม ขณะทำงานเพื่อบรรลุผลการพัฒนาร่วม

กันภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่สำหรับผมแล้ว กีฬาเพื่อการพัฒนาอาจเป็นนวัตกรรมของภาคส่วนการพัฒนา หากเป็นกรณีนี้ ‘การสร้างสรรค์’ นวัตกรรมหมายความว่าอย่างไร?หากกีฬาเพื่อการพัฒนาเป็นนวัตกรรมแห่งการพัฒนา และวิธีที่เราสนับสนุนชุมชนที่กำลังพัฒนาทั่วโลก มีเพียงสองวิธีที่เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้เราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้านกีฬาและมองดูวิธีการต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชนเราคิดค้นโมเดลที่เราสร้างขึ้นและปัญหา/ธีมที่เรากล่าวถึงหากนั่นคือแนวทางแก้ไขของเราในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยรู้ว่ากีฬาเพื่อการพัฒนาเป็นนวัตกรรมในตัวของมันเอง เห็นได้ชัดว่าการเคลื่อนไหวนี้ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นชุมชนผู้บุกเบิก กำลังซบเซามากขึ้นเรื่อยๆ องค์กรต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วโลกต่างเพิ่มพูนสิ่งที่พวกเขารู้เป็นสองเท่า และผู้ให้ทุนก็เช่นกัน ซึ่งหมายความว่าแนวคิดใหม่ๆ ที่กล้าหาญซึ่งกำหนดทศวรรษที่ผ่านมาของการเปลี่ยนแปลงทางกีฬานั้นยากขึ้นเรื่อยๆ

ภายในแต่ละพื้นที่เหล่านี้ 

เราสามารถถามได้ก่อนอื่นว่าแนวทางปัจจุบันของเราส่งผลกระทบต่อ SDG แต่ละข้ออย่างไร และประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงใดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ากีฬานั้นถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวกสูงสุดต่อ SDG และกีฬานั้นจะพัฒนาไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนเพื่อแสดงคำถามสองสามข้อที่ SDGs หยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับกีฬาและโอกาสที่กรอบนี้นำเสนอ ให้ฉันนำคุณผ่านการแนะนำ SDG สั้นๆ เป็นที่ชัดเจนว่ากีฬามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ SDGs จำนวนมาก ในขณะที่บางกีฬามีการเชื่อมโยงทางอ้อมเท่านั้น SDGs ทั้ง 17 ประการมีแนวทางที่ครอบคลุมและเป็นองค์รวมเพื่อเป็นแนวทางในอนาคตของกีฬาการระบาดใหญ่เป็นการเตือนถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี (SDG 3) การออกกำลังกายไม่เพียงแต่ลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิด-19 แต่ในวงกว้างกว่านั้น การออกกำลังกายเป็นวิธีการลดทั่วไป เสี่ยงต่อ

ความเจ็บป่วยทางกาย สุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกครั้งในบริบทของ SDGs บุคคลไม่สามารถหารายได้ที่จำเป็น (SDG 1) เพื่อสนับสนุนครอบครัวของพวกเขา (SDG 2) หากไม่มีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ ภาคกีฬายังให้โอกาสการจ้างงานที่สำคัญ (SDG 8) – 2.72% ของการจ้างงานทั้งหมดของสหภาพยุโรป – และในแง่ของกีฬา GDP ของสหภาพยุโรปเปรียบได้กับอุตสาหกรรมการเกษตร ป่าไม้ และประมงรวมกัน กีฬาจึงเป็นปัจจัยสำคัญและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ (SDG 8) ซึ่งจะเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการฟื้นตัวหลังโควิด-19 การใช้กรอบงาน SDG เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรและบุคคลจะต้องพิจารณาและให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ตลอดจนผลกำไร เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG 12)

เนื่องจากเด็ก ๆ พลาดการศึกษาที่สำคัญในช่วงล็อกดาวน์ การวางแผนในอนาคตสำหรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ (SDG 4) จึงควรรวมถึงความรู้ทางกายภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับประเทศที่กระตือรือร้น โอกาสทั้งในกีฬาสำหรับทุกคนและกีฬาชั้นยอดจำเป็นต้องจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ (SDG 5) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการลดงบประมาณจาก COVID-19 ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้หญิงในการเล่นกีฬามากกว่าผู้ชาย นอกจากความไม่เท่าเทียมกันทางเพศแล้ว เรามีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การเข้าถึงกีฬาสำหรับสมาชิกผู้ด้อยโอกาสในสังคมหรือผู้ทุพพลภาพ และรับรองการเข้าถึงทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลัง (SDG 10) ภายในกรอบงาน SDG การยอมรับความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข (SDG 10)สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์