UFABET

UFABET

ความขัดแย้งในธรรมชาติของมนุษย์ ความหลงใหลในท้องฟ้า และความเป็นจริงของการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ

ความขัดแย้งในธรรมชาติของมนุษย์ ความหลงใหลในท้องฟ้า และความเป็นจริงของการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ

The Goodness Paradox โปรไฟล์ Richard Wrangham (2019) Homo sapiens มองเห็นได้ไม่รู้จบระหว่างความอดทนและความก้าวร้าว เพื่อแยกวิเคราะห์ธรรมชาติที่ขัดแย้งของเรา Richard Wrangham นักไพรเมตวิทยาได้รวบรวมการวิจัยเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ ประสาทวิทยา...

Continue reading...